Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub

VATK's medlemsblad Pragtsmerlingen

nyestePRAGTSMERLINGEN

Fra klubbens start i oktober 1993 er der blevet udsendt en mødeindkaldelse i papir til klubbens medlemmer. Mødeindkaldelsen udviklede sig efterhånden til et sort/hvid printet klubblad med oplysninger om mødeemner, aktiviteter og lignende, og med små artikler om hobbyen.
Annoncører og andre fra lokalområdet bidrager til at finansiere dette.
Mødeindkaldelsen blev i februar 1997 afløst af klubbladet "Møder", der var navnet på klubbladet indtil det i januar 2000 fik nyt design og navnet "Pragtsmerlingen", som derefter blev printet i farver og udgivet elektronisk på klubbens hjemmeside. I marts 2006 fik bladet det design vi kender i dag.

Pragtsmerlingen blev tidligere udgivet 7 gange om året (jan., feb., mar., apr. + sep., okt., og nov.), og det udsendtes til klubbens medlemmer og annoncører, samt til områdets hovedbiblioteker.

I 2024 blev medlemstallet imidlertid så lavt og portopriserne så høje, at klubbens kontingentindtægter ikke længere kunne bære udgiften til både tryk og porto. Derfor indskrænkede vi os i første omgang til trykt udgivelse 4 gange årligt. På sigt ændres dette måske til udelukkende elektronisk udgivelse.

Bladet udkommer fra 2024 i januar - februar - marts  samt september.

Læs vores medlemsblade frit
På denne side kan du frit hente/læse klubbladene fra januar 1997 og frem til i dag i hhv. pdf-format og fra 2016 i html flipping-format.
Fra årgang 2016 og fremefter vises klubbens medlemsblade som FlippingBook (HTML5). Bladene kan ses på alle platforme (PC, Mac, Smartphones).
- Klik på det blad du ønsker at se, og få vist det som en FlippingBook.
- Skulle du være interesseret i at deltage aktivt i vores klubliv, er indmeldelse ikke længere væk end dette LINK

- Årgangene fra 2015 og tidligere vises som pdf-fil. Senere vil også ældre årgange blive lagt ind.

- Alle årgange kan ses som pdf-fil på flg. links: Seneste årgang   -   Tidligere årgange efter 2000   -   Tidligere årgange før 2000

Artikler i bladene
- Søg efter artikler i Artikeloversigt der linker til den pdf-fil den søgte artiklen findes i.

- Henvisninger til links i bladet er aktive og kan bruges hvor de forekommer.

- Næste blad (nr. 4/2024) udkommer i uge 39.

 Årg.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7
2024 2401fo 2402fo 2403fo         
2023 2301fo 2302fo 2303fo 2304fo 2305fo  2306fo 2307fo
2022 2201fo 2202fo 2203 2204 2205 2206 2206
2021 2101fo 2102fo 2103fo 2104fo

2105fo

2106fo

2106fo

2020 1901fo 1902fo 2003fo 2004fo 2005fo 2006fo 2007fo
2019 1901fo 1902fo 1903fo 1904fo 1905fo 1906fo 1907fo
2018 1801fo 1802fo 1803fo 1804fo 1805fo 1806fo 1807fo
2017 1701fo 1702fo 1703fo 1704fo

1705fo

1706fo

1707fo

2016 1601fo 1602fo 1603fo 1604fo 1605fo 1606fo 1607fo
 

 Ovenstående medlemsblade vises som flippingbook (Ny fane/nyt vindue)
 

 Nedenstående medlemsblade vises som pdf (Ny fane/nyt vindue)
2015

1501fo.jpg

1502fo.jpg

1503fo.jpg 1504fo 1505fo 1506fo 1507fo 
2014 1401fo.jpg 1402fo.jpg 1403fo.jpg 1404fo.jpg 1405fo.jpg

1406fo.jpg

1407fo.jpg

2013

1301fo.jpg

1302fo.jpg

1303fo.jpg

1304fo.jpg

1305fo.jpg

1306fo.jpg

1307fo.jpg

 2012

1201fo.jpg

1202fo.jpg

1203fo.jpg

1204fo.jpg

1205fo.jpg

1206fo.jpg

1207fo.jpg

 
2011 1101fo.jpg 1102fo.jpg 1103fo.jpg 1104fo.jpg 1105fo.jpg 1105fo.jpg 1107fo.jpg  
2010 1001.jpg 1001fo.jpg 1003fo.jpg 1004fo.jpg 1005fo.jpg 1006fo.jpg 1007fo.jpg  
2009 0901.jpg - 51.58 Kb 0902.jpg - 47.34 Kb 0903.jpg - 40.78 Kb 0904fo.jpg - 42.42 Kb 0904fo.jpg 0905fo.jpg 0907fo.jpg  
2008 0801fo.jpg - 45.03 Kb 0802fo.jpg - 42.46 Kb 0803fo.jpg - 49.69 Kb 0804fo.jpg - 34.23 Kb 0805-fo.jpg - 46.04 Kb 0806-fo.jpg - 32.26 Kb 0807-fo.jpg - 41.29 Kb  
2007 0701fo.jpg - 33.06 Kb 0702fo.jpg - 32.84 Kb 0703fo.jpg - 45.80 Kb 0704fo.jpg - 33.77 Kb 0705fo.jpg - 3.05 Kb 0706fo.jpg - 43.97 Kb 0707fo.jpg - 43.49 Kb  
2006 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0603fo.jpg - 17.81 Kb 0604fo.jpg - 18.31 Kb 0605fo.jpg - 19.26 Kb 0606fo.jpg - 33.61 Kb 0607fo.jpg - 29.46 Kb  
2005 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb  
2004 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb  
2003 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb  
2002 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb  
2001 0101fo.jpg - 33.17 Kb 0101fo.jpg - 33.17 Kb 0103fo.jpg - 33.80 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb 0602fo.jpg - 19.09 Kb  

2000

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

 

1999

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

 

1998

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

 

1997

9701fo.jpg - 28.36 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb

9907fo.jpg - 29.13 Kb